Numerologia 2

NUMEROLOGIA – LICZBA 2

Domena – to liczba „tego drugiego”, Współtowarzysz

Znaczenie – Intensywne życie uczuciowe i towarzyskie

Kolor – biały, lila

Planeta – Księżyc

Słowo klucz – Współpraca, umiarkowanie, dialog, równowaga.

Jest symbolem zróżnicowania, uzupełniania i przeciwieństw. Dwójka to yin-yang, mężczyzna i kobieta. Przeznaczeniem dwójek jest harmonia. Dwójki są niejako zawodowymi współtowarzyszami. Życzliwe, łagodne, wrażliwe i opiekuńcze. Mają niesamowity dar widzenia obydwu stron medalu. Czyni to z nich doskonałych mediatorów i negocjatorów. Zazwyczaj wolą stać w cieniu, niż dominować, czy wyróżniać się z tłumu. Rzadko popadają w konflikty i łatwo nawiązują przyjaźnie. Ich najczęstsze role to: opiekun, dawca, pomocnik czy współpracownik. Miewają oryginalne pomysły,ale często wolą je podpowiedzieć je komuś innemu, niż realizować je osobiście. Obdarzone ogromnym taktem i duszą artysty, wrażliwe boją się krytyki i odrzucenia. Stanowczo potrzebują aprobaty innych. Życzliwe i altruistyczne, najlepiej czują się otoczone sympatią i miłością. Obdarzone są intuicja i empatią. Wiele z nich ma predyspozycje paranormalne. Nieśmiałe prostoduszne i dyskretne łatwo wprowadzają dobrą atmosferę w środowisko, w którym przebywają.

Pamiętajmy, że to co jest siłą, może stać się również słabością. Nic tak nie zabija sumienia niż próba zadowolenia wszystkich. Oportunizm i konformizm są pułapkami dwójek, które dla świętego spokoju wiele mogą zrobić. Ucieczka przed kłótniami i dysharmonią może prowadzić do tkwienia w martwym punkcie. Widzenie dwóch stron medalu i próba zaskarbienia sympatii każdej ze stron sprawia, że są niezdecydowane lub co gorsze odbierane jako „ludzie-chorągiewki”. Bywają nadmiernie uległe, podejrzliwe, lękliwe i niestałe. Przez patologiczną chęć podobania się innym mogą posuwać się do kłamstwa.

Kiedy myśli się o 2 warto pamiętać o „dwóch stronach medalu”, „parze ludzi”, związku, dualizmie, yin-yangu, ale też godzeniu przeciwieństw i dwoistości natury. Możemy mieć do czynienia z genialnym psychologiem, mediatorem lub osobą, która jest oportunistą ewentualnie z człowiekiem – chorągiewką, który „chce dobrze, a wychodzi jak zwykle”. Jednakże w większości przypadków dwójka jest twoim uzupełnianiem.

W partnerstwie w zasadzie Dwójki są idealnym partnerem dla każdego, ale nie każdy jest idealnym partnerem dla Dwójek. Najbardziej spełnione i szczęśliwe będą z innymi Dwójkami, rodzinnymi Szóstkami lub stabilnymi Czwórkami. Dość dobry związek mogą stworzyć z Jedynkami i Ósemkami. Chociaż ich partnery powinni pamiętać, by nie przytłaczać je swoją dominacją i osobowością. Dużo mogą wynieść Dwójki z kontaktów z Trójkami i Piątkami. Dwójki mogą się doskonale porozumieć z Siódemkami, ale tutaj bardziej pasuje przyjaźń, ponieważ Siódemki są samotnikami i mogą nie zaspakajać potrzeb emocjonalnych Dwójki. Dziewiątki również będą wyzwaniem dla delikatnej Dwójki.

Dla Dwójek finanse nie są najważniejsze, ale wiedzą, że są potrzebne do przeżycia. Potrafią je zarobić i o nie zadbać. Większości przypadków są ostrożne w wydawaniu…ale jeśli chodzi o rodzinę i przyjaciół zapominają o rozsądku i mogą stać się rozrzutne. W zasadzie maja szczęście do pieniędzy i rzadko bywają biedne.

Najważniejsze dla Dwójki są:

  • Potrzeba akceptacji i miłości
  • Duma z własnej roli w związkach międzyludzkich
  • Zaspokajanie potrzeb innych
  • Uczucia
  • Rodzina

Dwójka może się lepiej rozwijać gdy:

  • nauczy się identyfikować własne potrzeby
  • rozwinie asertywność
  • zacznie dbać o wolność osobistą
  • opanuje swoje emocje
  • odrzuci skłonność do manipulowania innymi „dla ich dobra”

Z „Słownika Symboli” Kopalinskiego dowiadujemy się, że:

Liczba 2, pierwsza liczba parzysta, podzielna, a przeto niedoskonała, symbolizuje początek, pierwsze jądro materii, tworzenie, przejście w czasie, ruch rozpoczynający rozwój, prapodział, bezruch przeciwstawnych sił, zasadę czynną i bierną, dodatnią i ujemną, antytezę, światło i cień, czerń i biel, lato i zimę, dzień i noc, Słońce i Księżyc w opozycji, oczy nieba, Niebo i Ziemię, wodę i ląd, Twórcę i Stworzenie, naturę przeciwstawna Twórcy, życie i śmierć, więź między śmiertelnością i nieśmiertelnością, sympatię i antypatię yin-yang, równość, równowagę, rozdwojenie, rozdzielenie, dwuznaczność, echo, przyciąganie, dwupłciowość wszelkiej rzeczy, pociąg seksualny, porozumienie, ugodę, (nie)zgodę, przeciwległość, odbicie, spór, konflikt, wojnę, ziarno twórczego rozwoju albo katastrofalnego regresu, zasadę żeńską, Wielką Macierz, podwójne organy ciała, intelekt, rozpad osobowości, walkę z samym sobą, chwiejność, ukryte groźby, dwa punkty, dwie proste, kąt.

Dodaj komentarz