Portret Numerologiczny [Cała Lista]

Numerologia w odróżnieniu od kart, run, szklanej kuli, czy jasnowidzeniu opiera się na czymś namacalnym. Taka jak astrologia bazuje na czymś namacalnym – dacie urodzenia. Jeśli w astrologi bierzemy pod uwagę „tylko” czas i wpływ jaki w tym czasie mają planety na nasze życie, to numerologia bierze pod uwagę również wpływ imienia i nazwiska, podpisu, czy przezwiska. W niej przyznajemy, że w tworzeniu naszej osobowości i losu mają swój udział nie tylko gwiazdy, czas, ale również nasze nazwisko i to jak nasz zwą.

Na pełny portret numerologiczny składa się:

1. Liczba Narodzin zwana Drogą Życia lub Liczbą Przeznaczenia – jest to zredukowana suma daty urodzenia. W skład jej wchodzi
Dzień Urodzin – Jest to liczba podświadomości. Opisuje to co nas motywuje do działania lub skłania do bycia biernym. Ujawnia jak postrzegamy siebie. Pokazuje również jak podejmujemy decyzje w sprawach związanych z instynktem i wolą przetrwania (seks, jedzenie), uczuć (miłość, przyjaźń). Odkrywa nasze pragnienia, potrzeby ambicje.
Miesiąc Urodzenia – Liczba świadomości. Pokazuje czym kierujemy się w świadomych decyzjach. Jednocześnie pokazuje też, na kogo świadomie kreujemy się w świecie.
Rok Urodzenia – Liczba Nadświadomości. Pokazuje ona, co dany rocznik powinien realizować. Jest bardzo ogólna. Jednak jeśli jest to np. 1 – w tym roku powinni rodzić się ludzie, którzy będą mieli skłonność do odchodzenia od tradycji, szukania nowych dróg…oczywiście może być to zarówno pozytywne i negatywne.

2. Wibracja imienia zwana wibracją nazwiska jest to Liczba Celów Życiowych. W wibracji nazwiska bierzemy pod uwagę.
Imię pierwsze – Jest to numerologiczny odpowiednik Słońca i liczba osobista. Opisuje świadomość. Nadaje charakterystyczne cechy. Pokazuje uzewnętrzniamy swoje cechy charakteru. Odpowiada za kreatywność charyzmę.
Imię drugie (trzecie itd., Traktujemy jako całość) to potencjał ukryty, działający bez naszej świadomości i kontroli. Jednak można je odkryć i rozwinąć, jeśli ma się taką potrzebę lub wole. Jeśli ktoś ma tylko jedno imię, to samogłoski tego imienia opisują świadomość, a spółgłoski nieświadomy potencjał.
Nazwisko to Liczba Dziedziczenia, opisuje społeczne uwarunkowania. Opisuje o tradycjach kulturowych, o ograniczenia i możliwościach związanych z kulturą, miejscem i systemem wartości jaki przyjęliśmy.
Samogłoski tworzą Liczbę Duszy (Wnętrza)
Spółgłoski Tworzą Liczba Ekspresji Zewnętrznej (Realizacji Intymnej)

3. Kąt ekscentryczności składa się na niego suma zredukowanych imion i dnia urodzenia. Pokazuje jak nasza podświadomość kształtuje osobowości i indywidualność. Można odkryć, jak realizujemy naszą Drogę Życia i jak postrzega nasz świat.
4. Głoski bazowe to stosunek ilości głosek wspólnych wszystkim językom (jest ich 12) do ogólnej liczby głosek w imieniu i nazwisku. Przyjmuje się, że jeśli jest duży, to człowiek należy do świata Natury – czyli więcej się o nim dowiemy z horoskopu, a jeśli mały, to do świata liczb- czyli więcej o nim powie numerologia.
5. Liczby Dominantowe. Są to liczby występujące w największej ilości. Jednakże liczbami dominantowymi są także pierwsze litery (liczby do nich przypisane) imienia i nazwiska, pierwsza samogłoska, pierwsza spółgłoska i samogłoska na którą pada akcent. Warto je znać, ponieważ wskazują na dominaty i priorytety człowieka. Również warto zwrócić uwagę na głoski występujące w imieniu i nazwisku tylko raz…wskazują one jakiej energi brakuje danemu człowiekowi.
6. Liczby Mistrzowskie to liczby 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 (oraz litery o takiej wartości w imionach i nazwisku w systemie łacińskim). Wskazują ponadprzeciętny potencjał w człowieku, ale również także problemy do rozwiązania. Pamiętajmy również, ze potencjał nie oznacza realizacji. To już zależy od człowieka. Jeśli go nie realizuje to np. 11 jest „zwykłą” 2.
7. Karma, obliczenie jej wymaga sporo żmudnej pracy. Symbolizują ją liczby liter imion i nazwiska. Jeśli dana wibracja powtarza się częściej niż średnio (dzielimy przez 9) mamy nadmiar, a jeśli rzadziej to mamy niedobór. Jeśli Liczba Karmiczna przy jakiejś cyfrze wynosi 0 i jest aktywna w portrecie (występuje kilkakrotnie), należy traktować ją bardzo poważnie, ponieważ wskazuje na lekcje do przerobienia.
8. Liczba podpisu – to zredukowana suma wartości podpisu. Pokazuje nam jak człowiek postrzega siebie i kreuje przed samym sobą. Jest ona najważniejsza w portrecie, bo dzięki niej możemy nadrabiać braki, wyrównywać nadmiar i wpływać na drogę przeznaczenia. Dodając Liczbę przeznaczenia do Liczby Podpisu otrzymamy Liczbę Przyszłości czy też wypadkowa przeznaczenia, które odzwierciedlają nasze aktualne doświadczenia życiowe.

Można wzbogacić portret numerologiczny dodają liczby miejsca narodzin i stałego zamieszkania, zwane Liczbami Lokalnymi. Jest to zredukowana suma samogłosek i spółgłosek oraz całkowita suma nazwy kraju i miejscowości. Ukazuje ona subtelne wibracje wpływające na człowieka i jego samopoczucie w danym miejscu.

Jak widzicie zrobienie dokładnego n\portretu numerologicznego wymaga sporo pracy i wysiłku, jednakże odpłaca się to z nawiązką. Na naszym blogu opiszemy każdą liczbę z osobna. Przedstawimy również oprócz systemu pitagorajskiego, system hebrajski, który bierze pod uwagę dziesiątki i setki. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj informacje, które zaspokoja waszą ciekawość i wprowadzą was w świat magicznych liczb.

Izabela Gruchalska

Dodaj komentarz