Prognoza Numerologiczna [Kompletna Lista!]

Prognoza numerologiczna jest to mówiąc prostym językiem przewidywanie przyszłych wydarzeń na podstawie numerologii. Na pełną prognozę składa się:

 1. Liczba roku uniwersalnego, czyli zredukowana suma roku obecnego. Dowiadujemy się z niej ogólnego ‘tła” możliwych wydarzeń.
 2. Liczba roku rocznicowego – jest to suma roku urodzenia i roku badanego. Pokazuje ona nam wpływ danego roku na nasz Los. Dość ważne jest, ze dzieli się ona na dwa podokresy.
  a. Zamykający się między pierwszym a piątym rokiem, określa siego, jako ewolucyjny.
  b. Obejmujący lata od piątego do dziewiątego i określa się go jako zamykający.
  WAŻNE: Cykl ten rozpoczyna się i kończy w dniu urodzin
 3. Liczba roku – to zredukowana Liczba Drogi Życia i Liczby Roku Uniwersalnego. Ujawnia ona wpływ roku na Drogę Życia.
 4. Liczba Roku Osobistego – to zredukowana suma liczb dnia i miesiąca urodzenia oraz roku badanego. Pokazuje na przybliżanie się do realizacji Przeznaczenia i punkt w którym już jesteśmy. Jest również godna uwagi, ponieważ pokazuje jak dany rok wpływa na naszą świadomość i podświadomość
 5. Liczba Miesiąca Osobistego – to zredukowana suma dnia i miesiąca urodzenia i roku oraz miesiąca badanego. Określa on miesiąc, którym jesteśmy zainteresowani.
 6. Istota to tonacja miesiąca lub dni roku.
  a. Istotę miesiąca oblicza się dodając Liczbę Miesiąca Osobistego z Liczbą Roku Osobistego i zredukowanie do jednej z liczb od 1 do 22
  b. Istotę dnia otrzymujemy przez dodanie Liczby miesiąca Osobistego z Liczbą Roku Osobistego i Liczbą Dnia Osobistego oraz redukując do jednej cyfry od 1 do 22.

Oczywiście zaawansowany w swej sztuce numerolog weźmie jeszcze pod uwagę Litery Aktywne, Wierzchołki Życia, Lata Znaczące…jednakże te 6 wcześniej wymienionych punktów tworzy prognozę, którą można naprawdę dobrze wykorzystać.

Informacje oparte na”Numerologia” Henryk Rekus,
Izabela Gruchalska

Dodaj komentarz